Ценови Каталог 2019

04.07.2019by Aluroll Ltd
Ценови каталог 2019
ЦЕНОВИ КАТАЛОГ 2019 излезе от печат

Излезе от печат новият ценови каталог за 2019 год. Цените в него влизат в сила от 15.07.2019 год.

Представянето му ще се състои в офисите на компанията както следва:

• 15-19.07.2019 – офис Пловдив
• 22-26.07.2019 – офис Бургас
• 29.07- 02.08.2019 – офис Стара Загора
• 05-09.08.2019 – офис София
• 12-16.08.2019 – офис Велико Търново